جدول احتساب مزد سنوات تا پایان ۱۳۹۶، موضوع ماده ۵ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل. بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

جدول احتساب مزد سنوات تا پایان ۱۳۹۶

پرینت مطالب