*** بر گرفته از آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها ***

طبقه بندی انواع آتش: به منظور پیشگیری و کنترل آتش سوزی ، حریق ها بر حسب ماهیت مواد قابل اشتعال به ۶ طبقه ذیل تقسیم بندی می شود:

آتش نوع  A:  به معنی آتش ناشی از سوختن مواد قابل احتراق معمولی نظیر کاغذ ، چوب ، پارچه و بعضی لاستیک ها و مواد پلاستیکی می باشد که پس از سوختن خاکستر به جا می گذارند.

آتش نوع :B  به معنی آتش ناشی از سوختن مایعات قابل اشتعال مانند گریس ، روغن ، بنزین ، قیر ، نفت ، رنگهای نفتی ، حلالها و الکل می باشد.

آتش نوع C : آتش ناشی ازسوختن گازها و مایعات یا مخلوطی از آنها است که به راحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارند مانند گاز مایع و گاز شهری.

آتش نوع D : آتش ناشی از سوختن فلزات قابل احتراق نظیر منیزیم ، تیتانیوم ، زیرکونیوم ، سدیم ، لیتیوم و پتاسیم می باشد.

آتش نوع E : آتش سوزی ناشی از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی است.

آتش نوع F : به آتش ناشی از سوختن روغنها و چربیهای آشپزخانه ای یا آتش ناشی از دستگاه های پخت مواد غذایی اطلاق می شود.

پرینت مطالب