با سلام
به وب سایت مشاوره و آموزش ایمنی، حفاظت فنی و روابط کار خوش آمدید. امیدوارم مطالب موجود در سایت مورد
توجه شما قرار گیرد. در صورتی که پرسشی با موضوعات ایمنی، حفاظت فنی و آئین نامه های مربوطه، بازرسی
کار، مسئولین ایمنی، قانون کار، دستورالعمل های روابط کار، مراجع حل اختلاف و … داشته باشید، لطفاً در قسمت
مشاوره/پرسش مطرح فرمایید.

                                                       با سپاس – مدیر وب سایت – علی امینی

پرینت مطالب