آئین نامه های حفاظتی

ماده ۸۵ قانون کار – برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت  دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفا ظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی )و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (جهت جلو گیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر ومحیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران ، وکار آموزان الزامی است .تبصره – کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می باشند.

ماده ۸۶ قانون کار – شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین وآیین نامه های حفاظت فنی می باشد واز اعضاءذیل تشکیل می گردد:۱-وزیرکار وامور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود .۲- معاون وزارت صنایع۳- معاون وزارت صنایع سنگین ۴- معاون وزارت کشاورزی۵- معاون وزارت نفت ۶- معاون وزارت معادن وفلزات۷- معاون وزارت جهاد سازندگی۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست۹-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی۱۰-دونفر از مدیران صنایع۱۱-دو نفراز نمایندگان کارگران۱۲-مدیرکل بازرسی کار وزارت کار وامور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.تبصره ۱ – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواندبرای تهیه آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وسایر وظایف مربوط به شورا ،کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.تبصره ۲- آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.تبصره ۳- انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگرانو ونمایندگان مدیران صنایع مطابق دستور العملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۹۱ قانون کار – کارفرمایان ومسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم راتهیه ودر اختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی واجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

در جدول زیر فهرست مجموعه آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار کنجانده شده است ولیکن لینک های برخی از آنها فعال است. در صورتی که به سایر آئین نامه ها نیاز داشته باشید مدیر وب سایت را مطلع نمایید.

آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجاکردن مواد و اشیاء در کارگاه ها آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
آئین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی آئین نامه وسایل حفاظت فردی آئین نامه  کارهای  سخت  و زیان  آور آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور آئین نامه  حفاظت  در مقابل  خطرات  وسایل  انتقال  نیرو آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها آئین نامه  ایمنی  کار روی  خطوط  و تجهیزات  برق  دار آئین نامه سیستم اتصال به زمین
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار آئین نامه حفاظتی صنایع چوب آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی آئین نامه ومقررات  حفاظت  در ریخته گری  آهنگری  جوشکاری
آیین نامه ایمنی ماشین های افزار آیین نامه ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ در ماشین‌های‌ کنکاسور، خردکن و آسیاب آئین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع آئین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز
آئین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم آیین  نامه  و مقررات  حفاظتی  پرس ها  (پرسکاری  سرد فلزات) آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست آئین نامه  و مقررات  حفاظتی  حفر چاه های  دستی آئین نامه ایمنی معادن
آئین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات آیین  نامه  حفاظتی کارگاه های  ساختمانی آئین نامه ایمنی مخازن آب و استخر ها آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه
آئین نامه ایمنی آزمایشگاه ها
آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم آئین نامه حفاظتی حمل دستی بار
آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری آیین‌‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان آئین نامه ایمنی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب آئین نامه ایمنی در بنادر آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها
آئین نامه ایمنی کار در ارتفاع آئین نامه ایمنی در کارگاه های دامپروری  آئین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ  آیین نامه ایمنی در صنایع آهنگری آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی
آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق